Projekt

MH

Ordentligt lyft av

gång och infart

Med slitna murar, slipers och äldre sjöstensplattor var denna entrégång och infart i behov av en ordentlig översyn.
Och vilket lyft det blev!

Grusade gångar, stensättning och nya murar gjorda all skillnad.