Projekt

PS

Välplanerad tomt med

Vackra murar

En nybyggnation på höjden skapade förutsättningar för spännande planering med vackra murar. Resultatet blev enastående.