Projekt

KH

Kombinerad uteplats och

Storslagen ingång

Med ingången på sidan av huset, blev entrén ganska anonym. Efter hjälp av Barol ABs byggservice och stenläggning kommer det inte längre råda något tvivel om vart man är välkommen in!