Projekt

CH

spännande etagelösning med

Snygga murar

På denna sluttande tomt skapades flera olika etage med plats för planteringar och en vacker gång med kullersten.